Logo - Oude Pastorie Tuinrestaurant

Geschiedenis

De geschiedenis begon in de 13e eeuw

De Oude Pastorie ofwel de Vroenhof ligt tussen Neerbeek en Beek in de provincie Limburg. De Oude Pastorie is een rijksmonument met een bijzondere geschiedenis.

Het gebouw was de centrale boerderij van een landbouwdomein in de 13e eeuw, toen eigendom van de heren van Valkenburg. In 1293 werd het domein geschonken aan de Duitse Orde, een geestelijke ridderorde ontstaan tijdens de Derde Kruistocht (1189-1192). De orde zorgde er voor dat er pastoors kwamen in Beek.

De Vroenhof werd als pastorie ter beschikking gesteld aan de pastoors. Vandaar dat de Vroenhof ook wel de Pastorie werd genoemd. In 1841 werd de Vroenhof eigendom van de rooms-katholieke gemeente van Beek en bleef als pastorie dienen. Toen een nieuwe pastorie bij de kerk in het dorp gebouwd werd, veranderde de naam in ‘Oude Pastorie’.

Het gebouw bestaat uit een vleugel uit 1781 en een uitbreiding uit de tweede helft van de 19e eeuw.

verbouwing ruïne

De gemeente Beek en Stichting Het Limburgs Landschap begonnen in 2011 de Oude Pastorie op te knappen. Aan het bestaande gebouw werden twee vleugels bijgebouwd. Het gebouw, de omgrachting en de landschappelijke omgeving zijn medio 2016 in de oude glorie van medio 19e eeuw hersteld.

De Oude Pastorie ligt pal naast het stroomgebied van de Keutelbeek (Cötelbeek) die op dit moment ontkluisd gaat worden.

Het gebouw is opgeknapt met behoud van zoveel mogelijk oude elementen. En op verschillende manieren wordt uitleg gegeven over het rijke verleden én de omringende natuur. Het resultaat is een prachtig gebouw, een dito tuin, een mooie parel in Beek, aan de voet van het Heuvelland.